Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 347 881

Közösségi szolgálat

Az érettségi feltétele 2016-tól

Mely jogszabályok írják elő?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6. § (4) bekezdés:  „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása” Kivételek, amikor nem kell: felnőttoktatás, sajátos nevelési igényű tanuló, ha a szakértői bizottság javasolja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és az köznevelési intézmények névadásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (133. § -a) szabályozza részleteket:

Kinek kell teljesíteni? Először a 2016-ban érettségizőknek kell, a középiskolák szervezik meg. A 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva (eltérés ettől szülői kérésre lehet). A köznevelés törvény szerint 9. évfolyamos az a tanuló is, aki tanulmányait 2011-12. tanévben nyelvi előkészítő képzésben, vagy két tanítási nyelvű képzés előkészítő szakaszán végezte.

Milyen körülmények között folyik? Fizetség nélkül, szervezett keretek között, egyéni vagy csoportos formában, tanítási időn kívül (lehet nyári szünetben ), összesen 50 munkaórában (60 perc) végzett tevékenység, napi 1-3 óra maximum időtartamban.

Mi a közösségi szolgálat célja? A személyes és szociális kompetenciák fejlesztése: erősíti felelősségérzetet, felkészít csapatmunkára, segítheti a segítségre szorulók elfogadását, a tudatos életvezetést, az önértékelést.

Milyen területen végezhető tevékenység? : egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, (Pl. óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység.)

Melyek az iskola feladatai? : együttműködési megállapodást készít elő a fogadó intézményekkel, szervezetekkel, tanulók tájékoztatása a lehetőségekről, jelentkezési lap kitöltetése, felkészítés, igazolás kiadása. A dokumentálása az osztályfőnöké (igazolási ív, napló, anyakönyv, bizonyítvány)

Mi a fogadó intézmény, szervezet teendője? : Mentort biztosít, aki felkészít a tevékenységre, mentora felügyeli, segíti a munkát, aláírja a tanulói naplót záró foglalkozást tart. (A felkészítés és a záró foglalkozás - maximum 5-5 órában - beszámítható)

Melyek a tanuló feladatai? : A tevékenységi terület kiválasztása, jelentkezés (hely, idő meghatározása), a közösségi munka elvégzése, napló vezetése (mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott), mentorral igazoltatja az elvégzetteket, bemutatja osztályfőnökének

Mi lehet a szülő feladata? : Jelentkezési lapon egyetértő nyilatkozatot ad ki, azaz elengedi a gyereket (gondviselő aláír), beszélgethet gyermekével a munka fontosságáról, kérdez, ellenőriz. Segíthet fogadóképes intézmény, szervezet keresésében: egészségügyi és szociális intézmények: pl. idősek otthona, kórházak; oktatási intézmények bölcsődék, óvodák; kórház, ÁNTSZ vagy Vöröskereszt helyi szervezetei, segítő civil szervezetek (helyi is lehet, ha szerződést köt velünk).